1 november delas Sverige in i elområden

Info från Svensk Energi, 22 aug -11

Med uppdelningen i el-områden går Sverige före andra länder i Europa som kan behöva göra samma sak som vi. Allt för att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Målet är en gemensam europeisk elmarknad, via en bättre fungerande nordisk elmarknad.

De priser som uppstår i varje område speglar balansen mellan tillgång och efterfrågan på el. Detta elpris blir en tydlig styrsignal för var ytterligare elproduktion behövs i Sverige, eftersom den som bygger ny elproduktion får bättre betalt där elpriset är högre. För att kunna bygga nya kraftverk krävs dock att tillståndshanteringen förenklas.

Indelningen i el-områden innebär också att det blir tydligt för beslutsfattare var Svenska Kraftnät måste förstärka elnäten. Det långsiktiga målet är att bygga bort "flaskhalsarna" i elnätet, mellan el-områdena.

Arkiv