Alla svenska reaktorer igång

- ändå importerar Sverige el

I skrivande stund är alla svenska kärnkraftverk i drift. Ändå tvingas Sverige importera ungefär tio procent av den el vi använder. Nivån i de svenska vattenkraftmagasinen är historiskt låg samtidigt som elanvändningen är hög.

Elanvändningen under december har varit mycket hög i jämförelse till exempel med åren 2008 och 2009.

Just idag har Sverige alla sina tio reaktorer igång. För att klara elförsörjningen i det kalla vädret räcker inte elproduktionen i Sverige, utan cirka tio procent av elanvändningen behöver importeras.

Detta i kombination med lägre tillrinningar än normalt har pressat magasinsnivåerna jämfört med medelvärdet. Vecka 50 kan vi konstatera att nivån i de totala vattenmagasinen är mycket låg historiskt sett.  

Det bör noteras att vecka 50 detta år är en aning förskjutet på grund av att år 2009 innehöll 53 veckor.

Tillrinningarna har tydligt mattats av de senaste veckorna då nederbörden har fallit som snö och mycket lite snö har smält. Skillnaden mot föregående år är markant då tillrinningarna höll i sig ända fram till Lucia.

Arkiv