Avbrottsersättning

info från Sjöbo Elnät AB med anledning av tisdagens oväder

De kunder som är direkt anslutna till Sjöbo Elnäts elnät och som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre, har med vissa undantag rätt att få avbrottsersättning.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt inom fyra månader. Om du inom denna period ändå inte fått någon ersättning, bör du dock kontakta oss.

Tiden räknas från det att det är möjligt av säkerhetsskäl för personalen att inleda reparationsarbetet.

Under rådande omständigheter natten/morgonen 2011-02-08 var det inte möjligt att utföra något arbete förrän vinden mojnat till en acceptabel nivå ur arbetsmiljösynpunkt. Kl. 7.00 var all vår tillgängliga personal ute i arbete med åtgärder efter stormen. Avbrottstider med tanke på avbrottsersättning kommer därför att räknas from 2011-02-08 kl. 07:00.

Arkiv