Besiktning 17/1

Under lördagen 17/1 kommer vi att göra en besiktning efter stormarna. Detta kommer ske med helikopter på låg höjd och berör hela vårt luftledningsnät. 
Detta för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar.
Har Ni frågor eller funderingar så kontakta gärna oss!
Tfn: 0416-41 19 00 kontorstid.


Annars får vi på Sjöbo Elnät AB önska en riktigt trevlig helg!

Felanmälan jour vid ev. strömavbrott: 040-676 92 42

Arkiv