Bilaga till faktura

Årlig information om avbrottsersättning

Enligt Ellagen ska vi årligen informera våra kunder skriftligt om rätten till ev ersättning efter längre strömavbrott.

Därför har ni med den senaste fakturan (fakturadatum 2016-03-04) fått en bilaga som heter "2016 års information om leveranssäkerhet och avbrottsersättning".

Vid ett ev strömavbrott där Ni kan vara berättigade till ersättning behöver ni inte kontakta oss med en anmälan, ersättningen betalas ut automatiskt inom 6 månader.

För mer information läs vidare här

Arkiv