Bra tips kring flytt

Flyttanmälan

När du flyttar in på en ny adress måste du kontakta oss (nätägaren) för att skaffa dig ett abonnemang på elnätet, senast 14 dagar innan överlåtelse. Använd blanketten "Flyttanmälan" som här finns på vår hemsida.

Du måste även kontakta en elhandlare för att få ett avtal om leverans av el. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång.
Om du inte gör ett eget aktivt val av elhandlare vid inflytt är vi enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag åt dig. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. För att jämföra elhandelspriser rekommenderar vi http://www.ei.se/elpriskollen/ som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt och drivs av en statlig myndighet som heter Energimarknadsinspektionen.

Om du inte väljer att teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris hos anvisningsleverantören, betalar du ofta ett så kallat tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är oftast det dyraste alternativet.

Vår anvisningsleverantör heter Österlens kraft , vid frågor om deras elhandelsavtal nås de på tfn: 0414-285 51 eller via e-post elhandel@remove-this.osterlenskraft.remove-this.se

Som elkund får du två fakturor gällande el: en från Sjöbo Elnät AB för distributionen av din el, och en från Österlens Kraft (eller den elhandlare du själv valt) som avser din elanvändning.

Arkiv