Driftsinfo

Stormen Sven

Felsökning och omkoppling pågår så länge vi inte äventyrar vår personals säkerhet.

Via vår driftcentral får vi in larm när en linje löser ut, så vi ser de blinkningar och avbrott som ev. sker.

Vi är medvetna om att SOS Alarm, som svarar på bl. a. våra felanmälningar, är hårt belastade.

Tack för Er förståelse!

Arkiv