Elförsörjningsläget

lägre efterfrågan på el men fortsatt lite vatten i magasinen

I början av år 2011 kan konstateras att vi har en något lättat situation när det gäller elanvändningen i Sverige. Däremot är nivån fortsatt låg i de svenska vattenmagasinen. Kärnkraften som åter går för fullt spelar en viktig roll nu.

Information från Svenk Energi

Arkiv