Elförsörjningsläget

Töväder, regn och översvämningar - men lägre tillrinningar

En fortsatt dålig tillrinning till de svenska vattenmagasinen gör att vi fortfarande måste importera el. Kärnkraften fortsätter samtidigt att producera bra, lika bra som under toppnoteringarna vintern 2007/2008.

Arkiv