Elinspiration för förskola

Amanda undrar över el

Inom vår branschorganisation, Svensk Energi, finns ett projekt som heter ”Ladda Sverige”.De har gett ut en faktasaga om el som heter ”Amanda undrar över el”.

Det är en berättelse om var el kommer i från och vad som händer när det blir strömavbrott.

Sjöbo Elnät AB vill givetvis vara med och sprida kunskap om el till barn.

Vi har därför tagit beslutet att ge varsin bok till Sjöbo kommuns alla förskolor.

Här är det Lisa Ferlinger från Nils Månssons förskola i Vollsjö och Charlotte Kristoffersson Danefeldt från Förskolan Lekande Lätt i Sjöbo som tar emot boken av vår kommunikatör Zandra Eidesten och vår VD Kenneth Lindholm.

 

https://www.facebook.com/Amandaundrar/

 

http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Fragor-G-O/laddasverige/Elinspiration-for-forskola

Arkiv