Elområde

Vad innebär elområde?

Nu kan du som elkund se vilket så kallat elområde du tillhör i Sverige. Från den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra elområden där olika elpriser kan gälla samtidigt inom Sverige.

Elområdena består av fler så kallade nätavräkningsområden. Dessa är uppbyggda utifrån lokala och regionala förutsättningar. Alla nätavräkningsområden har av Svenska Kraftnät (SvK) placerats i ett elområde, enligt information på Svensk Energi´s hemsida:

Elområde

Arkiv