Elproduktionen ökade till 144,5 TWh 2010

preliminär elstatistik från Energimyndigheten

Den svenska elproduktionen ökade till 144,5 TWh, under 2010. Det är en ökning med åtta procent från 2009 års produktion på 133,7 TWh. Samtidigt ökade elanvändningen, och Sverige nettoimporterade 2,0 TWh under året. Det framgår av preliminär elstatistik från Energimyndigheten, skriver myndigheten i ett pressmeddelande från 2011-02-14.

Av statistiken framgår också att vindkraftproduktionen ökade kraftigt till 3,5 TWh, vilket motsvarar 2,4 procent av elproduktionen. Kärnkraftsproduktionen ökade till 55 TWh, jämfört med 50 TWh under 2009. Det är ändå lågt jämfört med tidigare år, skriver Energimyndigheten.

Vädret var ovanligt kallt under 2010, särskilt i början och i slutet av året. För landet som helhet var 2010 det kallaste året sedan 1987 enligt SMHI, vilket påverkar användningen av el för uppvärmning.

"Under varje månad 2010 var elanvändningen högre än under motsvarande månad 2009. Elanvändningen inom industrin var dock lägre för helåret 2010 jämfört med åren före 2009", säger Anna Andersson vid Energimyndigheten.

Arkiv