Energiskatt

Felaktig taxa

Tyvärr har 2018 års skattesats 33,10 öre/KWh debiterats på elnätsfakturan avseende elöverföring januari 2019.

Nya taxan ska vara 34,70 öre/kWh enl. beslut från Riksdagen och detta korrigeras på nästa faktura.

Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Ev. frågor besvaras på mejl: info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se eller telefon: 0416 – 41 19 00.

Arkiv