Energiskatten; nu på elnätsfakturan

Energiföretagen påminner

Viktig påminnelse angående elskatteflytten - från elhandel till elnät.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas till elnätsfakturan. Detta gäller från 2018-01-01.

Mer information finns här

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Arkiv