Förstärkt beredskap

Under rådande klass 2 varning från SMHI håller vi oss med förstärkt beredskap inför ev. störningar i vårt elnät.
Ev. felanmälan till oss efter kontorstid, görs till SOS Alarm på
tfn 040-676 92 42.

Arkiv