Förstärkt beredskap

Vi fördubblar vår beredskap och bokar upp externa resurser för att kunna hantera eventuella driftstörningar vid dagens aviserade storm.

Vid ev. strömavbrott ring vårt tfn nr för felanmälan: 040-67 69 242.

Arkiv