Förvaltningsrättens dom om elnätsavgifter

Sjöbo Elnät AB har inte för avsikt att ha höga elnätsavgifter!

Sjöbo Elnät AB vill informera våra kunder om hur vi ser på saken med anledning av Förvaltningsrättens dom som ger oss rätt att höja våra elnätsavgifter med 30 %.
Vi har fått i uppdrag från våra ägare, Sjöbo kommun, att ha så bra service som möjligt till så låga avgifter som det bara går. Den uppgiften tar vi verkligen på största allvar!
Sjöbo Elnät AB har som många andra elnätsföretag genomfört ett gemensamt överklagande mot Energimarknadsinspektionens (EI´s) felaktiga sätt att reglera våra elnätsavgifter.
I den gemensamma rättsprocessen har kostnaden kunnat delas mellan alla elnätsföretag. På så sätt har den kunnat begränsas till några få kronor per kund för oss här i Sjöbo.
Nu har alltså Förvaltningsrätten underkänt EI´s sätt att frångå den gällande metoden som ska användas för att hitta rätt nivå på elnätsavgifterna.
Eftersom ständig tillgång till el har blivit en nödvändighet för de flesta hushåll och företag vill vi ha en rimlig möjlighet att tillgodose detta behov på ett bra sätt. En viktig förutsättning för oss är att vi kan ha resurser till att byta ut gamla ledningar, skåp och stationer, med ökad driftsäkerhet som följd.
Vårt elnät består idag till ca 75 % av jordkabel och 25 % luftledning. Andelen luftledning minskar varje år.
Under nästa år budgeterar vi att investera 16,85 milj. kr i elnätet och det motsvarar drygt 2 200 kr per kund.

Trots vår offensiva satsning lämnar vi elnätsavgifterna oförändrade under 2014!

Arkiv