Gatubelysningen i Sjöbo kommun

sköts av Sjöbo kommun

Det är Sjöbo kommun som är ansvarig för att gatubelysningen fungerar i kommunen. De har två entreprenörer som sköter driften. När du felanmäler en trasig belysningsarmatur meddelas entreprenören som åtgärdar detta vid en av de fyra ronderingar som görs varje år. Är det ett flertal armaturer som är sönder ser de över dem snarast. 
Du kan göra felanmälan via länken nedan

www.sjobo.se/trafik-och-infrastruktur/

Använd formuläret "Felanmälan gator, parker och gatubelysning som finns till höger på den sidan.

Arkiv