Helikopterbesiktning

av vårt luftledningsnät 2018

Under onsdagen den 4/4 med start kl. 8:00, kommer vi att göra en besiktning på den norra delen av vårt luftledningsnät för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar. Detta kommer ske med helikopter på låg höjd.

Ev. skador noteras och åtgärdas, allt för att säkra en trygg elleverans. Vi beklagar det störande buller som uppstår pga denna översyn. Helikopterbesättningen vidtar särskild försiktighet i områden där det finns djur ute.

Har Ni frågor eller funderingar, så kontakta gärna oss.

Tfn växel: 0416-41 19 00 eller e-post: info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se

Arkiv