Helikopterbesiktning

av vårt luftledningsnät 2019

Under vecka 15 kommer vi att göra en besiktning av hela vårt luftledningsnät för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar. Detta kommer ske med helikopter på låg höjd.

Ev. skador noteras och åtgärdas, allt för att säkra en trygg elleverans. Vi beklagar det störande buller som uppstår pga denna översyn. Helikopterbesättningen vidtar särskild försiktighet i områden där det finns djur ute.

Har Ni frågor eller funderingar, så kontakta gärna oss.

Tfn växel: 0416-41 19 00 eller e-post: info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se

 

Arkiv