Höjd energiskatt på el från 1 januari 2011

Energiskatterna på el räknas upp med konsumentprisindex 0,93 procent. Detta motsvarar en ökning med 0,2 öre/kWh i norra Sverige och 0,3 öre/kWh i övriga Sverige. De flesta kunder i Sverige får då en energiskatt på 28,3 öre/kWh exklusive moms.

Arkiv