Information om flyttanmälan

Kundtjänst till er tjänst!

Information om hur du gör med dina avtal på elnät och elhandel vid inflyttning

Du har två avtal, elnät och elhandel

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Anmäl inflytt till oss på Sjöbo Elnät AB, ditt nya elnätsföretag i god tid före inflyttning

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning till (teckna avtal med) oss på Sjöbo Elnät AB 14 dagar innan du flyttar in i din nya bostad. Finns blankett om flyttanmälan på vår hemsida. Ring kundtjänst på 0416-41 19 00 eller skicka e-post till info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se om du har frågor.

Dessa uppgifter behöver vi på Sjöbo Elnät AB vid inflytt:

• Personnummer (används till sedvanlig kreditupplysning)
• Namn, fakturaadress, telefonnummer och ev. e-postadress
• Den dag då elleveransen ska starta
• Anläggningsadress / Lägenhetsnummer
• Uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig – om du känner till det.

Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av en och samma person.


Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är vi på elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa dig ett elhandelsföretag så att du får el. Vårt anvisade elhandelsföretag heter Bixia och nås på tfn: 0771-16 17 18. Läs mer på www.bixia.se

Information om hur du gör med dina avtal om elnät och elhandel vid utflyttning

Säg upp båda avtalen i god tid innan du flyttar, börja alltid med oss på elnätsbolaget!

Du kan vara betalningsansvarig upp till en månad efter att du anmält flytt, beroende på uppsägningstid. Säg därför upp både elnätsavtalet till oss och elhandelsavtalet till din elhandlare i god tid innan du flyttar. Vi på Sjöbo Elnät AB har 14 dagars uppsägningstid. Använd vår flyttblankett som finns på hemsidan.

Ta kontakt med elhandelsföretagens kundservice för att få reda på hur lång uppsägningstid de har.

 Meddela detta när du säger upp avtalet

• Personnummer eller kundnummer
• Namn och telefonnummer
• Ny adress, dit din slutfaktura ska skickas
• Den dag då avtalen ska sluta gälla
• Namnet på den som flyttar in efter dig, eller fastighetsägaren


Avtalen upphör – kontakta ditt elnätsföretag – teckna elhandelsavtal

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Kontakta ditt nya elnätsföretag innan du flyttar in på din nya adress. Även ditt elhandelsavtal upphör, men du kan fråga ditt elhandelsföretag om du får behålla samma avtal på din nya adress. Det är annars fritt att välja ett annat elhandelsföretag. Se www.elpriskollen.se

Ändrad familjesituation 

Vid separation, när en bor kvar – kontakta först elnätsföretaget och sedan elhandelsföretaget.

Avtalen är personliga. Det är därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat, utan elhandelsföretagens medgivande. Kontakta först oss på elnätsföretaget för att genomföra en flytt på anläggningen och sedan elhandelsföretaget.


Betalningsansvar för obetalda räkningar

Den som har tecknat avtalen är betalningsansvarig. Skulder avskrivs inte när du flyttar.


Vid dödsfall – avtalen upphör

När du anmält ett dödsfall upphör avtalen, som den avlidne hade. Efterlevande, som bor kvar, måste teckna nya avtal med både elnätsföretag och elhandelsföretag.

 Tänk på att om du har vatten, sopor och slam som debiteras av Sjöbo kommun, måste du även flyttanmäla till deras kundtjänst på miljö, bygg- & teknikförvaltningen. Ring: 0416-271 53.

Arkiv