Inspektion med helikopter

Torsdagen 21/3 och fredagen 22/3 kommer vi att inspektera våra elledningar med hjälp av helikopter som flyger på låg höjd.

Detta för att bli varse om ev. skador efter veckans oväder. Ev. skador noteras och åtgärdas, allt för att säkra en trygg elleverans.

Vi beklagar det störande buller som uppstår pga denna översyn.  

Helikopterbesättningen vidtar särskild försiktighet i områden där det finns djur ute.

Arkiv