Justerade elnätspriser från 1 januari 2016

Vid årsskiftet justeras elnätspriserna inom Sjöbo Elnäts nätområde, SJB. Detta p.g.a. ökade kostnader för regionnät och fortsatta investeringar för ett ännu säkrare elnät.

Elsäkerhetsavgiften kommer att höjas från årsskiftet. Den nya avgiften blir 9 kronor och 50 öre för lågspänningsabonnemang och 750 kronor för högspänningsabonnemang. (Regeringen beslutade om avgiftsändringen den 12 november 2015.)

Har du frågor är Du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst via e-post info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se eller tfn: 0416-41 19 00

De nya taxorna hittar du här

Arkiv