Kundernas förtroende för elbranschen ökar

Ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex

Årets mätning från Svenskt Kvalitetsindex visar på en fortsatt uppgång i kundernas förtroende för elbranschen. Det är en trend som fortgått sedan år 2004.

Detta gläder Kjell Jansson, Svensk Energis vd, som dock betonar att branschen ännu har en bit kvar innan situationen är tillräckligt bra.

– Ute i medlemsföretagen har det gjorts stora insatser för att göra det enkelt och bra för elkunderna. Framför allt är det arbetet kring kundtjänstfrågor, och att möta kunderna med ett gemensamt språk, som givit detta allt bättre resultat. Att branschförtroendet nu förbättrats för sjunde året i rad är en trend vi hoppas fortsätter, säger Kjell Jansson.

Totalt har 5 000 privatpersoner intervjuats. Ur materialet framgår att elbranschen nu har drygt 3,3 miljoner kunder som antingen är nöjda eller mycket nöjda med sitt elhandelsföretag.

Arkiv