Kundundersökning

Hur nöjda är våra kunder?

Sjöbo Elnät AB genomför med start i dag må 12/11 och ca två veckor fram, en marknadsundersökning för att mäta kundnöjdheten bland våra elnätskunder.
Ett oberoende marknadsundersökningsföretag som heter Ipsos Observer ställer våra frågor med hjälp av telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval från vårt kundregister.
Tack på förhand för Din hjälp, om Du skulle bli uppringd!

Arkiv