Massutskick av felaktiga prodat

Vår tidigare IT-leverantör som tog hand om vår elektroniska meddelandehantering (sk prodat) innan 2013-04-01 gjorde i fredags eftermiddag (11/4) en förändring i sitt system.

En felaktig åtgärd hos dom startade upp vår gamla tjänst för meddelandehantering inom elmarknaden, vilket resulterade i att flera meddelanden skickades iväg till våra kunders elhandlare med felaktig information.

Elhandlarna fick felaktigt veta att deras kunder flyttat och vissa har då skickat ut brev eller SMS till berörda kunder.

Meddelandena har skickats mellan kl 19:00 – 23:00 fredagen den 11 april.

Alla meddelanden gällde för 2013-04-01, den dagen vi avslutade samarbetet med vår tidigare IT-leverantör och vår dåvarande tjänst för meddelandehantering hos dem stängdes ner.

När vi tidigt måndag morgon 14 april upptäckte vad som hänt, började vi omgående tillsammans med vårt nuvarande ombud för meddelandehantering att rätta till de fel som genererats av de felaktiga meddelandena.

Direkt skickades mail till alla elhandlare om att felaktiga meddelanden skickats ut och att de inte ska läsas in och hanteras i deras system.

Information lades även ut på Edielportalen, elmarknadens gemensamma informationskälla för elbolag.

Många elhandlare har varit uppmärksamma på att de meddelanden de mottagit varit felaktiga och har varit i kontakt med oss, och vi har på så sätt kunnat stoppa eventuella avslut på deras kunders abonnemang.

Vi vill trots detta be våra kunder vara uppmärksamma på ifall ni mot förmodan får en större kreditfaktura från er elhandlare. Ta då omedelbart kontakt med din elhandlare.

 Vi vill med detta meddelande informera om vad som har hänt och att det inte är något som vi har kunnat råda över.

Vi ser väldigt allvarligt på händelsen och har nu begärt en utredning för att det inte ska upprepas.

Med vänliga hälsningar,

Sjöbo Elnät AB

Arkiv