Ny elsäkerhetslag

Hjälp till dig som anlitar elinstallatör

Från och med 1/7-17 gäller en ny elsäkerhetslag.

Alla elinstallatörer ska upprätta ett egenkontrollprogram så att de uppfyller föreskrifterna.

Läs här om du vill veta mer.

Arkiv