Nya elnätsavgifter

Gäller från 2019-01-01

Våra nya elnätstaxor för 2019 hittar du här

I snitt rör det sig om ca 4 % höjning, som endast berör abonnemangsavgiften på säkrings & effektabonnemang.

Till stor del beror höjningen på ökade kostnader från överliggande nät, samt fortsatta investeringar i nätet för vår del.

Överföringsavgiften är oförändrad, 14,40 öre/kWh exkl. moms. (18 öre/kWh inkl. moms)

Arkiv