Planerade strömavbrott torsdagen 14/11

P.g.a. skogningen som vi just nu utför i Vanstad med omnejd måste vi ha följande områden strömlösa när röjningen sker. 

Första avbrottet är vid Hedendal och Magleberg kl. 08:00 – 10:30.  

Andra avbrottet är vid Lillelycke, Nyhem och Fanny Hill. Kl. 10:00 – 12:00.  

Tredje avbrottet är vid Vanstad kommungård, Fredhem och Möllerstorp. Kl. 12:00 – 14:00.  

Fjärde avbrottet är vid Ekelund öster om Vanstad kl. 13:00 – 14:30.  

Femte avbrottet är vid Davidstorp, Dockarp, Vanstadskog, Stora Askeröd, Lilla Askeröd, Hörjel och Göteborg. Kl. 14:00 – 16:00.  

Tiderna är lite flexibla, beroende på att det inte är lätt att exakt veta hur lång tid det tar på de olika ställena, men avbrottet kommer att ske inom angiven tid.  

Alla berörda kunder är aviserade med brevkort.

Arkiv