Planerat elavbrott fre 23/1

Driftsinfo

Planerat elavbrott fredagen 23/1 mellan ca kl. 10-15.
Avbrottet handlar om att koppla in en ny kopplingsstation vid Torps by för att förbättra leveranssäkerheten och snabbare kunna åtgärda fel i framtiden med hjälp av fjärrmanövrering.
Området som berörs fredag är kring/mellan Åsagården, Klintahus & Krokhuset.

Berörda kunder är aviserade med brevkort.

Arkiv