Planerat elavbrott må 19/1

Driftsinformation

Planerat elavbrott må 19/1 mellan ca kl. 10-15.

Avbrottet handlar om att koppla in en ny kopplingsstation vid Torps by för att förbättra leveranssäkerheten och snabbare kunna åtgärda fel i framtiden med hjälp av fjärrmanövrering.

Området som berörs i dag är mellan Omma och Torp.

Berörda kunder är aviserade med brevkort.

Arkiv