Planerat elavbrott torsdag 6/3

Driftsinfo

Pga transformatorbyte har vi torsdag 6/3 två st korta elavbrott för in- och urkoppling av dieselgenerator. Detta berör våra elnätskunder i området kring Grönalund, Åsum.

Första avbrottet är mellan kl. 8,00-8,15

Andra avbrottet är mellan kl. 14,00-14,15.

Berörda kunder är aviserade med brevkort.

Arkiv