Röjning av ledningsgator

Vi underhållsröjer vid våra ledningar för tryggare el till våra kunder

För att säkra elleveransen kommer vi med start i början av februari att röja våra ledningsgator i områdena kring Vollsjö, Frenninge, Vallarum, Starrarp och Alestad.

Det gäller ca 5,5 mil ledningsgata och arbetet utförs med hjälp av en entreprenör och beräknas ta ca 4-5 veckor.

Det ris och grenar mm som tas ner kommer att placeras i ledningsgatan, sedan är det upp till markägaren att avlägsna avfallet.

Efter röjning ska minsta avståndet till ledare/kabel vara minst 2 meter.

Vid ev. frågor/önskemål kontakta oss på tfn: 0416-41 19 00 eller e-post:  info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se

Arkiv