Röjning av ledningsgator

Vi underhållsröjer vid våra ledningar för tryggare el till våra kunder

För att säkra elleveransen kommer vi under januari-februari 2018 att röja våra ledningsgator i Vanstad och Lövestadområdet.

Det gäller ca 4,5 mil ledningsgata och arbetet utförs med hjälp av en entreprenör.

Ris och grenar mm som tas ner, kommer att placeras i ledningsgatan, sedan är det upp till markägaren att avlägsna avfallet.

Efter röjning ska minsta avståndet till ledare/kabel vara minst 2 meter.                                       

Vid ev. frågor/önskemål kontakta oss på tfn: 0416-41 19 00 eller e-post: info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se

Arkiv