Röjning av ledningsgator

Södra Färs

Under januari - februari 2020 kommer vi med hjälp av en entreprenör att röja våra ledningsgator i Södra Färs (Sövde-Snogeholm-Bellinga-Ellestad-Välleröd-Eriksdal)
Detta för att säkra elleveransen till Er.
Det ris/grenar mm som tas ner kommer att placeras i ledningsgatan.
Det är upp till Er som markägare att avlägsna riset.
Dela gärna denna information till eventuell arrendator.
Efter röjning skall minsta avståndet till ledare/kabel vara minst 2 meter.

Vid eventuella frågor/önskemål ring 0416-411900

Arkiv