Röjning av ledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten på våra distributionsledningar för hög- och lågspänning kommer den årliga underhållsröjningen i ledningsgatorna att påbörjas inom den närmsta tiden.
All vegetation i skogsgatan – gran, tall, björk etc. – kommer då att röjas oberoende av höjden vid röjningstillfället. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd etc.
Träd utanför skogsgata vilka bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan vi bli nödsakade att fälla.
Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Har Ni som markägare särskilda önskemål beträffande förestående röjning, ber vi Er att meddela oss snarast.
Om ni ej har luftledning på Er mark berörs Ni ej av detta meddelande.

Områden som berörs är: Omma, Björka, Öved, Bjärsjölagård, Skartofta och Magnaröd.
Dock kommer punktinsatser göras i hela distributionsområdet.

Arkiv