Simone

Sjöbo Elnäts händelseförlopp under stormen Simone 28 oktober 2013

Under helgen rapporterade media om stormen som skulle slå till på eftermiddagen den 28 oktober. SMHI uppgraderade från klass 2- till klass 3-varning 6 timmar innan stormen var här. Vi på Sjöbo Elnät hade sedan tidigare förberett oss genom att boka upp extern röjningspersonal och ett flygplan för att om det skulle bli nödvändigt, på ett snabbt sätt kunna lokalisera skadade elledningar. Vår egen beredskap förstärktes och vår utrustning sågs över. Fram till 16-tiden var vinden ganska beskedlig, men strax därefter ökade den mycket hastigt. Vid 16.30 började träd falla på ledningarna, vilket orsakade elavbrott för våra kunder.  Eftersom det var förenat med stor fara att överhuvudtaget vistas utomhus inriktade vi oss i första hand på att via fjärrkontroll koppla om ledningarna, så att ett så litet antal kunder som möjligt skulle få elavbrott. Under förnatten hade som mest 20 % av våra kunder elavbrott samtidigt. När vinden så småningom började avta kunde vi utan omedelbar fara påbörja felavhjälpning ute i fält. Nedfallna träd lokaliserades och togs bort på ett flertal ställen. Där det var alltför riskfyllt att jobba under mörker avbröts arbetet. Under förmiddagen installerades reservelverk vid två nätstationer längs Ommalinjen. Ytterligare reparationer utfördes under tisdagens förmiddag och vid 13-tiden kunde de sista kunderna få elen tillbaka. En ovanlig sak som kunde konstateras efter stormen var att en del av taket på en alldeles ny markstation i Näsby hade blåst sönder. Under resten av veckan kommer vi åtgärda kvarstående skador på ledningarna för att till helgen ha alla ledningar helt intakta.

Arkiv