Sjöbo Elnät informerar

Inspektion av luftledningar

Under vecka 19 inspekterar Sjöbo Elnät sina luftledningar med hjälp av en lågtflygande helikopter.

Ledningarna inspekteras årligen från luften. Det man tittar efter är sådant som växtlighet i ledningsgator som behöver röjas, om någon byggt för nära ledningar, lutande eller till och med nerfallna stolpar. Även detaljer som trasiga isolatorer går att urskilja på detta vis.

Ev. frågor besvaras på 0416-41 19 00.

Arkiv