Skogning i oktober

Under oktober kommer vi att skoga/röja vid våra luftledningar i området kring Vanstad, Hörjel och Lövestad by.

Brevkort är utskickat till alla berörda kunder.

Det rör sig om 64 km luftledning.

Avståndet efter röjning måste vara minst 1,5 meter från ledare till träd/buske.

Har ni frågor får ni gärna kontakta oss.

E-post: info@sjoboelnat.se eller via tfn 0416-41 19 00

Arkiv