Skogning

Röjning av ledningsgator

Med start må 14/1 kommer vi påbörja arbetet med att underhållsröja vid våra ledningar, detta för tryggare el till våra kunder.

För att säkra elleveransen kommer vi under januari-februari 2019 att röja våra ledningsgator i området kring Kumlatoftavägen, Vressel, Skartofta, Bjärsjölagård, Åsum, Brandstad,  Ö. Kärrstorp, Araskoga och Vollsjö by.

Det gäller ca 4,7 mil ledningsgata och arbetet utförs med hjälp av en entreprenör.

Ris och grenar mm som tas ner, kommer att placeras i ledningsgatan, sedan är det upp till markägaren att avlägsna avfallet.

Efter röjning ska minsta avståndet till ledare/kabel vara minst 2 meter.                                       

Vid ev. frågor/önskemål kontakta oss på tfn: 0416-41 19 00 eller e-post: info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se

Arkiv