Strömavbrott åtgärdat

Sommarbyarna, Skarrie och ut mot Björka flygfält.

Sommarbyarna, Skarrie och ut mot Björka flygfält var strömlöst delar av 12:e februari.
Felet beror på ett kabelfel i marken, som vi ska söka fram och åtgärda. Tills vidare är allt omkopplat så inga kunder ska drabbas av fler avbrott.

För tätare uppdateringar följ oss på facebook:https://www.facebook.com/SjoboElnatAb

Arkiv