Svenska konsumenter lägger mest pengar på el i EU

Rapport från EU-kommissionen

De svenska elpriserna är lägre än EU-genomsnittet. Trots det hör Sverige till de länder där konsumenterna lägger störst andel av inkomsten på el. Förklaringen är att svenska elkunder har högst förbrukning i EU. Det visar en ny rapport från EU-kommissionen.

I rapporten analyseras hushållens totala elkostnad i förhållande till köpkraft, elkonsumtion, disponibel inkomst och elpris. I genomsnitt lägger europeiska hushåll 1,4 procent av sin inkomst på el. Efter Bulgarien, med 4,1 procent, kommer Sverige tvåa med 3,0 procent. I botten på listan finns Grekland (1,1 procent) och Litauen (0,9 procent).

Det svenska elpriset är 10 procent lägre än EU-genomsnittet, medan elkonsumtionen är 158 procent högre än genomsnittet.

EU-kommissionen bedömer att Sverige har en förhållandevis väl fungerande slutkundsmarknad för el. Svenska elkunder är också bland de mest aktiva

Arkiv