Tidningen El nr 3, 2015

Ny VD vill lyfta fram Sjöbo Elnät AB

Tidningen El ger svaren och förklarar på ett lättförståeligt sätt fakta kring el och energianvändning.

I detta nr presenterar vi vår nye VD, Kenneth Lindholm, på sidan 2.

Ladda ner Tidningen El här

Om du som vår elnätskund inte fått ditt nr av tidningen, kontakta vår kundtjänst på info@remove-this.sjoboelnat.remove-this.se

Arkiv