Tillsvidarepriset justeras

från 1 februari 2011

Det nya tillsvidarepriset hos Sjöbo Energi AB blir 80,0 öre/kWh inkl. elcertifikatsavgift.

135,38 öre/kWh inkl. elcertifikatsavgift, energiskatt och moms.

Sker förändring av energiskatt och moms justeras priset i motsvarande grad.

Kunder med fast-prisavtal berörs inte.

Arkiv