Vad är det som styr elpriset?

”Varför varierar elpriset så mycket?”

  • Elpriset påverkas av tillgång och efterfrågan, men också av andra faktorer som vilket elavtal du har hos din elhandlare. 40 procent är skatter och avgifter.
  • När många vill använda mycket el, t ex när det är mörkt och kallt, och det finns begränsningar i hur mycket el som kan produceras, blir elen dyrare än annars. Vanliga orsaker till ett högre elpris är stark kyla, lite nederbörd, låg tillgänglighet i kärnkraften och vindstilla.
  • Hur stor räkningen blir påverkas i hög utsträckning av vad du använder elen till. Har du eluppvärmning kommer användningen öka när det är kallt. Har du varmvattenberedare så kostar 10 minuters duschande drygt 6 kronor för elen.
  • Visste du att:

       - Det kostar ca 20 kr i el att låta din smartphone ligga på laddning över natten under ett helt år.

 Källa: SVENSK energi

Arkiv