Bra att veta

Vad består elpriset av?
Det totala elpriset består av tre delar:
- Elhandel (inklusive elcertifikat)
- Elnät
- Elskatt + moms
Av det totala elpriset utgör elhandeln drygt 30% av totalpriset, elnätet står för ca 25% och resterande 45 % är skatt + moms.

 

Elnätskostnaden beror på var kunden bor och övervakas av staten.


• Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Kunden kan därför inte fritt välja elnätsföretag. 
• Elnätskostnaden beror på var i landet kunden bor och om det är i tätort eller glesbygd (det är dyrare i glesbygd). 
• Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Elnätskostnaden består av en avgift för abonnemang och en avgift per använd kilowattimme, (kWh). Kostnaden för abonnemanget beror på säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som kunden kan ta ut vid ett och samma tillfälle. 
• Energimarknadsinspektionen kontrollerar att kundernas elnätskostnader är rimliga.


I dag är kostnaden för elöverföring cirka 25 procent av kundens totala elkostnad.

 

Du bör ha kontakt med ditt elnätsföretag när:

  • Du ska flytta och byta adress för att anmäla in- eller utflytt. Gör det gärna i god tid. Då kan du känna dig säker på att det finns ström i bostaden när du får tillträde till den, och att du inte heller behöver betala elen för den som flyttar in efter dig.
  • När du drabbas av elavbrott.
  • Om du har frågor som har med din elmätare att göra.

 

Vad är vad på elräkningen?

Klicka på länken nedan och ta del av Energiföretagen Sveriges information och lite längre ner på den sidan en bra förklarande film:

https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2019/april/vad-ar-vad-pa-elrakningen/