Date

Energiskatterna på el räknas upp med konsumentprisindex 0,93 procent. Detta motsvarar en ökning med 0,2 öre/kWh i norra Sverige och 0,3 öre/kWh i...

Läs mer

Vi använder betydligt mer el än vanligt i det kalla vädret.

I dag startades reaktorn Ringhals 1. Vinterns tidiga intåg i år har återspeglats i...

Läs mer

För att trygga leveranssäkerheten på våra distributionsledningar för hög- och lågspänning kommer den årliga underhållsröjningen i ledningsgatorna att...

Läs mer

Arkiv

Kategori

Taggar