Elområde

Vad innebär elområde?

Nu kan du som elkund se vilket så kallat elområde du tillhör i Sverige. Från den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra...

Läs mer

Strömavbrott

Mellan Alestad och Fränninge

På grund av att Sjöbo Elnät AB ska byta ut en transformatorstation, kommer kunder mellan Alestad och Fränninge drabbas...

Läs mer

Arkiv