Strömavbrottet åtgärdat

Nu har alla våra kunder åter spänning.

Vi beklagar de störningar vi orsakat.

Läs mer

Stömavbrott

Just nu har vi strömavbrott söder om Vollsjö.

Felsökning pågår.

Läs mer

Elproduktionen ökade till 144,5 TWh 2010

preliminär elstatistik från Energimyndigheten

Den svenska elproduktionen ökade till 144,5 TWh, under 2010. Det är en ökning med åtta procent från...

Läs mer

Avbrottsersättning

info från Sjöbo Elnät AB med anledning av tisdagens oväder

De kunder som är direkt anslutna till Sjöbo Elnäts elnät och som drabbas av ett...

Läs mer

Svenska konsumenter lägger mest pengar på el i EU

Rapport från EU-kommissionen

De svenska elpriserna är lägre än EU-genomsnittet. Trots det hör Sverige till de länder där konsumenterna lägger störst...

Läs mer

Stormen avklarad, för denna gång!

Sjöbo Elnät AB

Inga kända driftstörningar.

Läs mer

Aktuell läge med anledning av storm

Sjöbo Elnät AB

Omma by: pågår reparationsarbete, klart under eftermiddagen

Övriga linjer felfria.

Vänligen anmäl ev. driftstörningar till...

Läs mer

Uppdatering nr 4 med anledning av stormen

från Sjöbo Elnät AB

De linjer som fortfarande är strömlösa är: Vallarum och från Torp in mot Sjöbo på Ommalinjen.

Torp via Omma uppskattas ha ström...

Läs mer

Aktuellt läge i Sjöbo pga storm

Från Sjöbo Elnät AB

I morse var 5 st 20 kVoltslinjer strömlösa: Ilstorp, Tågra, Tolånga, Vallarum och Omma.

Felsökning genom fotpatrullering.

Ev....

Läs mer

Arkiv